Poskytované garance

Společnost North stav, a.s., ručí za kvalitu prováděných prací včetně technického servisu a záručních bezplatných prohlídek a oprav. Výrobky a materiály dodané společností North stav, a.s., jsou bez výjimky schváleny Technickým a zkušebním ústavem stavebním ČR.

Společnost North stav, a.s., poskytuje na použité materiály a provedené práce záruku 60 měsíců ode dne dokončení a převzetí prací. V případě požadavku zákazníka jsme schopni zajistit nestandardní záruční podmínky (např. pro komplexně řešené opravy střech jsme schopni zajistit záruku v trvání 10 let).

Dojde-li v průběhu užívání díla k vadám, které nebylo možno při přejímacím řízení vytipovat, neprodleně zajistíme jejich bezplatné odstranění.

Společnost North stav, a.s., je pro případ škod vzniklých při realizaci díla pojištěna do výše 50 mil. Kč.