Sídlo společnosti

North stav, a.s.    
Jateční 3377/47 prac. doba: 8.00–15.00
400 01 Ústí nad Labem tel., fax: 724 347 998 Pozice na mapě

Vedení společnosti

Luboš Pešek předseda představenstva
Josef Brož místopředseda představenstva

Obchodní oddělení

Martin Bičák vedoucí obchodně-technického útvaru tel.: 602 459 921
Luděk Štuller příprava zakázek, rozpočtář tel.: 608 633 090 l.stuller@northstav.cz

Oddělení realizace zakázek

René Zim stavbyvedoucí tel.: 602 623 243

Ekonomické odděleni

Romana Kvapilová vedoucí ekonomického útvaru tel.: 724 348 998
  prac. doba: 8.00–15.00    

Právní zastoupení

Judr. Filip Štípek právní zastoupení  
Ing. Petr Krejčí daňový poradce společnosti