Finanční situace společnosti

Firma nemá žádné finanční ani jiné závazky vůči svým dodavatelům materiálů, subdodavatelům, ani vůči finančnímu úřadu či jiným správcům. Veškeré platby řádně hradíme ve stanovených termínech a od svého založení jsme solventní. Naše finanční politika se v návaznosti na realizované dodávky rozvíjí s perspektivou pro další léta činnosti, v našem počínání nejsou žádné nezodpovědné či hazardní finanční transakce.

Graf vývoje tržeb od roku 2003

Graf vývoje tržeb od roku 2003 v tis. Kč
Graf vývoje tržeb
2003 2004 2005 2006 2007 2008
122 300 99 000 117 000 137 000 127 000 160 300