Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Investor: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n.L.
Doba realizace: dokončení v r. 2006
Popis projektu: Kompletní rekonstrukce objektů UJEP. Rekonstrukce exteriérů, interiérů i střechy a okolí.

Fotogalerie